Aktualności
PODKARPACKIE KURATORIUM OŚWIATY

I KATEDRA LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

ZAPRASZAJĄ NA

12 MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ PEDAGOGICZNĄ

Program konferencji

UNIVERSYTET RZESZOWSKI
14.-18.03.2018


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odszedł od nas Prof. dr Wolfgang Heinemann (1926-2018), emerytowany profesor Uniwersytetu w Lipsku, wybitny językoznawca, autor licznych publikacji m.in. z zakresu lingwistyki tekstu, lingwistyki dyskursu, pragmatyki, stylistyki, gramatyki oraz dydaktyki języka niemieckiego. Prof. Wolfgang Heinemann współpracował z rzeszowskimi germanistami przez wiele lat, z Jego inspiracji powstał Ośrodek Badawczo-Dydaktyczny i Transferu Wiedzy Tekst – Dyskurs – Komunikacja. Był wielokrotnie gościem Uniwersytetu Rzeszowskiego, wygłaszał wykłady gościnne i prowadził dyskusje na temat językoznawstwa współczesnego, szczególnie lingwistyki tekstu i dyskursu. Jego pasja badawcza i erudycja były dla nas zawsze godne podziwu. Zachowamy Go w pamięci jako wielkiego naukowca, człowieka otwartego i serdecznego, dla którego nie tylko praca naukowa, lecz również dydaktyka była ważnym polem działania. Pracownicy Katedry Lingwistyki Stosowanej UR


Ośrodek Badawczo-Dydaktyczny i Transferu Wiedzy Tekst – Dyskurs – Komunikacja