Aktualności
Szanowni Państwo, drogie Koleżanki, drodzy Koledzy,

w dniu 22 lutego o godz. 14.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego odbędzie się otwarte zebranie naukowe organizowane przez pracowników Katedry Lingwistyki Stosowanej działających w Ośrodku Badawczo-Dydaktycznym i Transferu Wiedzy Tekst- Dyskurs- Komunikacja. Spotkanie, w którym także wezmą udział dr hab., prof. UMCS Danuta Kępa-Figura i dr hab., prof. UŚ Iwona Loewe dotyczyć będzie problemów mediolingwistyki.

Serdecznie zapraszamy.

OŚRODEK BADAWCZO-DYDAKTYCZNY
I TRANSFERU WIEDZY

TEKST – DYSKURS – KOMUNIKACJA


zaprasza na wykład


dr. hab. prof. UŚ Iwony Loewe

z Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

pt. „Anioły komunikacji.

Rewolucje. Nośniki. Wartości.”

Czas: 22 lutego 2019 r. (piątek), godz. 11.30

Miejsce: aula 33 (budynek A3)

PODKARPACKIE KURATORIUM OŚWIATY

I KATEDRA LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

ZAPRASZAJĄ NA

12 MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ PEDAGOGICZNĄ

Program konferencji

UNIVERSYTET RZESZOWSKI
14.-18.03.2018


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odszedł od nas Prof. dr Wolfgang Heinemann (1926-2018), emerytowany profesor Uniwersytetu w Lipsku, wybitny językoznawca, autor licznych publikacji m.in. z zakresu lingwistyki tekstu, lingwistyki dyskursu, pragmatyki, stylistyki, gramatyki oraz dydaktyki języka niemieckiego. Prof. Wolfgang Heinemann współpracował z rzeszowskimi germanistami przez wiele lat, z Jego inspiracji powstał Ośrodek Badawczo-Dydaktyczny i Transferu Wiedzy Tekst – Dyskurs – Komunikacja. Był wielokrotnie gościem Uniwersytetu Rzeszowskiego, wygłaszał wykłady gościnne i prowadził dyskusje na temat językoznawstwa współczesnego, szczególnie lingwistyki tekstu i dyskursu. Jego pasja badawcza i erudycja były dla nas zawsze godne podziwu. Zachowamy Go w pamięci jako wielkiego naukowca, człowieka otwartego i serdecznego, dla którego nie tylko praca naukowa, lecz również dydaktyka była ważnym polem działania. Pracownicy Katedry Lingwistyki Stosowanej UR


Ośrodek Badawczo-Dydaktyczny i Transferu Wiedzy Tekst – Dyskurs – Komunikacja