OŚRODEK BADAWCZO-DYDAKTYCZNY I TRANSFERU WIEDZY

TEKST - DYSKURS - KOMUNIKACJA


Ośrodek Badawczo-Dydaktyczny i Transferu Wiedzy Tekst - Dyskurs - Komunikacja istnieje od 2011 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ośrodek koncentruje się na działaniach z zakresu badań naukowych i dydaktyki, jak również szeroko pojętego przekazywania i popularyzacji wiedzy specjalistycznej pomiędzy różnymi pokoleniami badaczy, Polską i zagranicą, poszczególnymi filologiami, a także filologiami a innymi dyscyplinami nauki. Założycielom ośrodka zależy w szczególności na ożywieniu fachowej interdyscyplinarnej dyskusji pomiędzy badaczami tekstu, dyskursu i komunikacji językowej, wspieraniu młodych naukowców oraz nawiązywaniu nowych kontaktów naukowych pomiędzy reprezentantami lingwistyki tekstu, dyskursu oraz szeroko pojętej teorii. komunikacji językowej. Cele te realizowane są na wielu polach. - Interdyscyplinarne i międzynarodowe badania z wymienionych zakresów;


- udział w konferencjach naukowych i ich organizacja, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętego transferu wiedzy z zakresu lingwistyki tekstu i dyskursu oraz teorii komunikacji; transfer wiedzy dokonuje się także poprzez podejmowanie i wspieranie inicjatyw dotyczących przygotowywania podręczników akademickich, słowników i innych publikacji z wymienionych dziedzin;

- wydawanie wraz z Instytutem Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego periodyku tekst i dyskurs - text und diskurs (online: www.tekst-dyskurs.eu oraz w formie tradycyjnej);

- publikację serii poświęconej badaniom z zakresu lingwistyki tekstu i dyskursu (Studien zur Text- und Diskursforschung), redaktorkami serii są Zofia Berdychowska UJ oraz Zofia Bilut-Homplewicz UR).

- współpracę z innymi ośrodkami w kraju i za granicą (wymiana doświadczeń, porównanie metod badawczych, wspólne projekty badawcze);

- popularyzację dokonań polskich tekstologów za granicą oraz zagranicznych tekstologów w Polsce, dzięki tłumaczeniom artykułów poszczególnych naukowców (por. Lingwistyka tekstu w Niemczech. Antologia tłumaczeń, Wrocław 2009);

- wspieranie wymiany doświadczeń i przekazywanie wiedzy pomiędzy różnymi pokoleniami badaczy dzięki organizowanym w różnych ośrodkach naukowych oraz konferencji, w tym spotkań/konferencji dla młodych naukowców;.

Zespół założycielski:

Zofia Bilut-Homplewicz, Anna Hanus, Agnieszka Mac, Dorota Miller, Marta Smykała, Iwona Szwed

Nasz adres:
Ośrodek Badawczo-Dydaktyczny Tekst-Dyskurs-Komunikacja
Katedra Lingwistyki Stosowanej
Al. mjr. W. Kopisto 2 B, p. 8
35-315 Rzeszów
http://www.tdk.ur.edu.pl


HISTORIA OŚRODKA TDK
REGULAMIN OŚRODKA TDK