Przekłady wybranych artykułów
Przekłady z języka niemieckiego:


Klaus-Peter Konerding (2009) - Lingwistyka dyskursu - nowa subdyscyplina lingwistyczna

Ulla Fix - Stan badań i tendencje rozwojowe lingwistyki tekstu (I)

Ulla Fix - Stan badań i tendencje rozwojowe lingwistyki tekstu (II)

Wolfgang Heinemann - Kontrowersje wokół analizy dyskursu

Przekłady z języka polskiego:


Maria Wojtak (Lublin) - Zur Relation von Diskurs, Stil, Gattung und Text

Ewa Szczęsna - Das Zeichen in der digitalen Welt

Teresa Dobrzyńska (Warszawa) - Michail Bachtins Konzept der sprachlichen Gattung und seine polonistische Fortsetzung 1.